Iepirkumi 2018. gads

SIA RC "Tērvete" izsludinātie iepirkumi Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā 2018. gadā no 10000.-€ līdz 42000.-€

Iepirkuma identifikācijas numurs Iepirkuma priekšmets Iepirkuma dokumentācija Iepirkuma izsludināšanas datums Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Uzvarētājs
SIA RC ”Tērvete”/2018/1 „Marķētās dīzeļdegvielas piegāde apkures nodrošināšanai” Nolikums
15.04.2018 27.04.2018
plkst. 11:00

SIA “D&P”,
Reģ.Nr.
40003752725

Lēmums
Lēmums
SIA RC ”Tērvete”/2018/2 „Akmeņogļu piegāde” Nolikums
15.04.2018 27.04.2018
plkst. 12:00

SIA “AKVARIUS”, Reģ.Nr.
40103031530

Lēmums
SIA RC ”Tērvete”/2018/3 „Degvielas piegāde sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rehabilitācijas centrs “Tērvete”” transporta vajadzībām” Nolikums
15.04.2018 27.04.2018
plkst. 13:00

SIA “ASTARTE-NAFTA”,
Reģ.Nr.
40003276964

Lēmums

Iepirkumu arhīvs

hackers counter system