Rehabilitācijas iespējas / Maksas


     SIA RC „TĒRVETE” INFORMĀCIJA PACIENTIEM (cenrādis)

DIENAS STACIONĀRA PROGRAMMA


• Par valsts budžeta līdzekļiem
    (ar ģimenes ārsta vai speciālista nosūtījumu)
Pacienta iemaksa No pacienta iemaksas atbrīvoti:
Dienas stacionāra programmā

7,11 EUR/dienā

Ambulatorās rehabilitācijas pakalpojumi
4,27 EUR
(MK noteikumi Nr.555 (28.08.2018.) “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība” 13. pielikums)
  • Bērni vecumā līdz 18 gadu vecumam
  • Politiski represētās personas un Nacionālās pretošanās kustības dalībnieki
  • Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijā cietušās personas
  • I grupas invalīdi
  • Trūcīgās personas
  • Neatliekamās medicīniskās palīdzības darbinieki (uzrādot apliecību vai izziņas oriģinālu)
Ambulatori valsts apmaksāti fizioterapijas pakalpojumi pieaugušajiem un bērniem (arī zīdaiņu vingrošana), masāžas bērniem, fizikālās medicīnas pakalpojumi bērniem.

• Personas bez nosūtījuma apmaksā 35.00 EUR/dienā
    (izmitināšana, ēdināšana, maksas procedūras par papildus samaksu)

PACIENTU IZMITINĀŠANAS UN ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMI (EUR/dienā)

Pacientu grupa Viesnīca Ēdināšana
4-6 viet. istaba 2 viet. istaba 1 viet. istaba
Pieaugušie 7,00 € 9,00 € 11,00 € 5,00 €
Bērni
līdz 2 g.v.
3,70 € 3,70 € - 1/2 porc. 1,00€
Bērni
līdz 7 g.v.
4,50 € 4,50 € - 1/2 porc. 2,00€
Bērni
līdz 15 g.v.
5,00 € 5,00 € - 2,50 €
Bērni
līdz 18 g.v.
6,00 € 6,00 € - 3,00 €
Pavadoņi 7,00 € 9,00 € - 5,00 €

Maksas medicīnisko pakalpojumu cenrādis

Maksas medicīnisko pakalpojumu cenrādis

hackers counter system