Rehabilitācijas iespējas / Maksas

SIA RC „TĒRVETE” INFORMĀCIJA PACIENTIEM (cenrādis)

DIENAS STACIONĀRA PROGRAMMA

• Par valsts budžeta līdzekļiem

Pacienta iemaksa 7,11 EUR/dienā No pacienta iemaksas atbrīvoti:
Pacientiem ar ģimenes ārsta vai speciālista nosūtījumu (027/u veidlapa)
(MK noteikumi Nr.1529.(17.12.2013.) “Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība” 4.pielikums)
  • Bērni vecumā līdz 18 gadu vecumam
  • Politiski represētās personas un Nacionālās pretošanās kustības dalībnieki
  • Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijā cietušās personas
  • I grupas invalīdi
  • Trūcīgās personas
  • Neatliekamās medicīniskās palīdzības darbinieki(uzrādot apliecību vai izziņas oriģinālu)

Personas bez nosūtījuma apmaksā 30.00 EUR/dienā

(Ēdināšana un viesnīcas pakalpojumi, maksas procedūras par papildus samaksu)

• Pacientu viesnīcas un ēdināšanas cenrādis (€ dienā)

Pacientu grupa Viesnīca Ēdināšana
4-6 viet. istaba 2 viet. istaba 1 viet. istaba
Pieaugušie 6,40 € 7,80 € 9,25 € 3,90 €
Bērni
līdz 2 g.v.
3,55 € 3,55 € - 0,70 €
Bērni
līdz 7 g.v.
4,30 € 4,30 € - 1,45 €
Bērni
līdz 15 g.v.
5,00 € 5,00 € - 2,10 €
Bērni
līdz 18 g.v.
5,70 € 5,70 € - 2,80 €
Pavadoņi 6,40 € 7,80 € - 3,90 €

Maksas medicīnisko pakalpojumu cenrādis

Maksas medicīnisko pakalpojumu cenrādis

hackers counter system